En godec nam gode

UVODNA BESEDA

"Lojze Slak je ime, za katerega ve sleherni Slovenec. Je pojem domačnosti, nacionalne zavesti, pomemben del slovenske kulturne dediščine in avtor večnih viž, ki so bile, so in bodo del slovenskega človeka. Vesel sem, da lahko skupaj z družino Slak povabimo na prvi festival Slakove glasbe, ki bo potekal 20. 10. 2018 v Mirni Peči na Dolenjskem. To bo praznik Slakove glasbe, na katerega vabimo vse, ki imajo to glasbo radi, jo želijo podpreti in ohranjati v vsej njeni veličini. Slakova glasba bo torej dobila dve pomembni noviteti, festival in muzej, katerega otvoritev bo prav meseca oktobra in si ga boste lahko na festivalni dan tudi ogledali."

Društvo za ohranjanje Slakove glasbe
Klemen Rošer, inž.
Predsednik društva


PREDSTAVITEV DOGODKA

V okviru festivala Slakove glasbe bodo na festivalni dan potekale naslednje aktivnosti:

1. TEKMOVANJE ZA NAGRADO LOJZETA SLAKA (Osnovna šola Toneta Pavčka)
• diatonična harmonika
• komorne zasedbe (trio, trio in spremljevalna glasbila)

SLAKOV SEJEM (Osnovna šola Toneta Pavčka in okolica)
• ogled muzeja Lojzeta Slaka
• organizirani ogled (Pavčkov dom, domači kraj in zidanica Lojzeta Slaka)
• prikaz izdelovanja harmonik in narodnih noš
• degustacija vin
• čebelarstvo
• nastop otroškega pevskega zbora
• nastop harmonikarjev

VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA / SLAKOVA ZGODBA (Športna dvorana osnovne šole Toneta Pavčka)
• Koncertni ansambel Slakove glasbe z gosti
• Fantje s Praprotna
• 100 članski harmonikarski orkester
• nastop absolutnega zmagovalca tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka


1. TEKMOVANJE ZA NAGRADO LOJZETA SLAKA - RAZPIS

Razpis in prijava na tekmovanje (pdf):
Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka - razpis
Prijava na tekmovanje za solo diatonično harmoniko
Prijava na tekmovanje za komorne zasedbe

Ostale informacije

1. ČLEN – POGOJ ZA PRIJAVO

Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti, vseh starosti in obeh spolov. Pogoj je, da skladbe iz izvajanega programa izvirajo iz zakladnice Slakove glasbe.

2. ČLEN – DISCIPLINE

Disciplina SOLO DIATONIČNA HARMONIKA
V disciplini »solo diatonična harmonika« nastopajo harmonikarji in harmonikarke, ki igrajo na diatonično harmoniko. Nastop izvedejo solo, brez spremljave drugih glasbil.

Disciplina KOMORNA ZASEDBA
V disciplini »komorna zasedba« lahko nastopajo sestavi z glasbili, ki so prisotna v Slakovi glasbi:
- Trio (harmonika, kitara, berda ali kontrabas ali bariton)
- Trio in spremljevalna glasbila (klarinet, citre, trobenta …)

3. ČLEN – STAROSTNE KATEGORIJE

Disciplina »solo diatonična harmonika«
Tekmovalci so razvrščeni v naslednje starostne kategorije.
Kategorija I.a: do 11 let, rojeni leta 2007 in kasneje
Kategorija I.b: 12 in 13 let, rojeni leta 2005 in 2006
Kategorija I.c: 14 in 15 let, rojeni leta 2003 in 2004
Kategorija II.: 16 do 18 let, rojeni leta 2000 , 2001, 2002
Katogorija III.: 19 do 23 let, rojeni leta 1995, 1996, 1997, 1998 in 1999
Kategorija IV.: 24 do 39 let, rojeni od leta 1994 do 1978
Kategorija V.: od 40 let dalje, rojeni do leta 1977

Disciplina »komorna zasedba«
V disciplini »komorna zasedba« ni starostnih kategorij. Strokovna komisija oceni izvajanje glede na povprečno starost komorne zasedbe.

4. ČLEN – TEKMOVALNI PROGRAM

Disciplina »solo diatonična harmonika«
Tekmovalci najprej zaigrajo obvezno skladbo (izbirejo eno od dveh spodaj navedenih skladb), ki je določena za vsako starostno kategorijo. Kot drugo zaigrajo katerokoli skladbo iz zakladnice Slakove glasbe.

Seznam obveznih skladb (tekmovalec izbere eno od dveh spodaj navedenih skladb):
Kategorija I.a: »Jaz sem muzikant« ali »Čebelar«
Kategorija I.b: »Sem fantič mlad na vasi« ali »Poštar«
Kategorija I.c: »Visoko nad oblaki« ali »Prijeten spomin«
Kategorija II.: »Danes ne, jutri da« ali »Okrogla polka«
Kategorija III.: »Vesela družba« ali »S harmoniko na rajžo«
Kategorija IV.: »Nič ne hodi ti za mano« ali »Znana polka«
Kategorija V.: »Ta sosedov Francelj« ali »Žužemberska polka«

Disciplina »komorna zasedba«
Zasedba najprej zaigra skladbo iz zakladnice Slakove glasbe v enakem sestavu, kot je skladba odigrana na originalnem posnetku Ansambla Lojzeta Slaka. Druga skladba je katerakoli Slakova skladba.

Primeri za prvo skladbo komorne zasedbe:
- SESTAV (klasičen trio): harmonika, kitara, kontrabas ali berda
Predlog: Okrogla polka
- SESTAV: harmonika, kitara, bariton, dva klarineta
Predlog: V Brežiškem gradu
- SESTAV: harmonika, kitara, bariton, klarinet
Predlog: Mirnopeška polka
- SESTAV: harmonika, kontrabas, klarinet, trobenta
Predlog: Vijolice
- SESTAV: harmonika, kitara, kontrabas, citre
Predlog: Ne prižigaj luči

5. ČLEN – OCENJEVALNI KRITERIJ IN ŽIRIJA

Strokovna žirija, ki jo določita organizator in družina Slak, bo ocenila nastope tekmovalcev. Ocenjevala bo glasbene prvine, kot so ritmika, dinamika, tehnična izvedba in »Slakov način« interpretacije, ki mora sovpadati oziroma se čim bolj približati originalnim zvočnim zapisom.

6. ČLEN – GARDEROBA TEKMOVALCA

Tekmovalec mora biti za nastop primerno oblečen (narodna noša ali druga za oder primerna garderoba - elegantno).

7. ČLEN – PRIJAVNINE

Prijavnina v vseh starostnih skupinah znaša 50,- EUR in mora biti poravnana na dan zaključka prijavnega roka. Prijav, za katere na datum zaključka prijavnega roka prijavnina ne bo poravnana, ne bomo upoštevali kot veljavne. Prijavnina se poravna na transakcijski račun društva, SI56 6100 0001 9679 804 .

8. ČLEN – NAGRADNI SKLAD

Vsi tekmovalci bodo glede na doseženo število točk dobili:
• od 95 do 100 točk zlato priznanje;
• od 90 do 94,99 točk srebrno priznanj;
• od 85 do 89,99 točk bronasto priznanje;
• do 84,99 točka priznanje za udeležbo.

Nagrada za absolutnega zmagovalca:
• nova originalna harmonika Slak Prostor in
• skulptura Lojzeta Slaka.

Nagrada za skupno drugo uvrščenega:
• nova dolenjska narodna noša, izdelana po meri.

Nagrada za skupno tretje uvrščenega:
• biografska knjiga Lojzeta Slaka s posvetilom družine Slak.

Ostale nagrade:
• skulptura Lojzeta Slaka za zmagovalca v vsaki tekmovalni skupini,
• praktična nagrada za vsakega udeleženca,
• prost vstop v muzej Lojzeta Slaka za vse tekmovalce.

9. ČLEN – ROK PRIJAVE

Rok za prijavo je 20. 9. 2018. Prijavnic, ki bodo na pošto oddane po tem datumu, ne bomo upoštevali kot veljavne.

10. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o prijavljenih in sodelujočih na natečaj, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropsko smernico GDPR.

Osebnih podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Osebne podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, torej za namen Festivala Slakove glasbe.

Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu programa tekmovanja, snemanje tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja festivala. S prijavo na dogodek tekmovalci dovoljujejo fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in druge javne objave, povezane s festivalom.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov: lojze@slak.si

11. ČLEN – DODATNE INFORMACIJE

Prijavnico pošljite na naslov:
Društvo za ohranjanje Slakove glasbe
Trg 2
8216 Mirna peč


ali izpoljenjeno in podpisano preko elektronskega sporočila na e-naslov: lojze@slak.si.

Dodatne informacije:
Tel: 031 428 118 (Klemen Rošer)


INFORMACIJE V PDF datotekah

Razpis in prijava na tekmovanje:
Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka - razpis
Prijava na tekmovanje za solo diatonično harmoniko
Prijava na tekmovanje za komorne zasedbe


FESTIVAL SO OMOGOČILI

Glavna sponzorja:


Sponzorji:

Avto Slak d.o.o.,
Steklarstvo Vidmar
Čevljarstvo Štajnar,
Digital Studio Slak d.o.o,
Revija Muzika,
Narodnjak.si,
Ohrideja, Danijela Cesar s.p.

Festival Slakove glasbe bo potekal v sodelovanju:

s Turističnim društvom Mirna Peč
z Osnovno šolo Toneta Pavčka in
Zvezo diatonične harmonike Slovenije

Organizator festivala:

Društvo za ohranjanje Slakove glasbe in družina Slak