TITANIC

1. Ceprle
2. Dve let' in pol
3. Gremo vabit
4. Pridi, pridi
5. Sem šel čez gmajnico
6. Tam na griču
7. Titanic
8. V domači dolini
9. Veseli Janez
10. Veseli samec
11. Veselimo se, prijatelji
12. Vijolica