Tematska analiza pesmi Ansambla Lojzeta Slaka

Avtorica: Valerija Kastelic

Filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko, Univerza v Ljubljani

Magistrsko delo

Ljubljana, 2020

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121587&lang=slv&prip=rul:10985148:r1

Ansambel Lojzeta Slaka in Fantov s Praprotna je deloval med leti 1964–2011. Njihov repertoar zajema preko petsto skladb, od tega tristo enainštirideset vokalnih. Besedila pesmi je mogoče tematsko klasificirati podobno kot ljudske pesmi, zato Lojze Slak velja za najbolj prepoznavnega ljudskega godca na diatonični harmoniki na Slovenskem. Besedila pesmi je Valerija Kastelic tematsko razdelila v štiri glavne tematske sklope: ljubezenska, bivanjska, domovinska tematika in impresije iz narave. Te je razdelila še na štirideset tem (na primer: praznovanje in druženje, ljubezen do doma, zavračanje s strani ženske/moškega, fizično ločena ljubimca, poklici), ki jih je delila še na podteme in po potrebi na podpodteme. Analiza zajema poglavitne značilnosti vsakega tematskega sklopa. V pesmih prevladujeta predvsem ljubezenska (sto šestinšestdeset pesmi) in bivanjska tematika (sto enaintrideset pesmi), v manjšem številu pa sta zastopani domovinska tematika (šestindvajset pesmi) in impresije iz narave (petnajst pesmi).

Razvoj in prepoznavnost blagovne znamke Lojze Slak

Avtorica: Andreja Bergant

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Magistrsko delo

Celje, 2021

Stoletja se je iz osnovne funkcije označevanja lastnine in porekla blagovna znamka razvijala v kompleksno entiteto s svojo osebnostjo, identiteto in imidžem. Z vlogo razlikovanja od konkurence in z individualizacijo, tako v trgovinskem kot v glasbenem svetu, blagovna znamka omogoča prepoznavnost in vidnost. Namen raziskave Andreje Bergant je bil proučiti razvoj in prepoznavnost blagovne znamke Lojze Slak, ki izvira iz dediščine Lojzeta Slaka in Ansambla Lojzeta Slaka. V zadnjih letih je blagovna znamka razvila tudi svoje izdelke in aktivnosti ter gradila svojo prepoznavnost. Kako uspešna je bila pri tem, je Andreja Bergant ugotavljala s spletnim anketiranjem in intervjuvanjem. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o prepoznavanju blagovne znamke, izdelkov in Slakove glasbe. Izrazili so mnenje o uspehu in kakovosti Slakove glasbe ter dejavnikih, ki vplivajo na prepoznavnost blagovne znamke. Rezultati so pokazali visoko stopnjo prepoznavnosti blagovne znamke tako med mlajšimi kot starejšimi poslušalci. Prav tako je bila izražena izredno visoka prepoznavnost melodij Lojzeta Slaka. Anketiranci so potrdili, da blagovna znamka v njihovih očeh predstavlja uspeh in kakovost v slovenskem glasbenem prostoru, obenem pa izrazili, da prepoznavnost blagovne znamke ni zgolj povezana z ansamblom. Dejavnika, ki v veliki meri vplivata na njeno prepoznavnost, sta Ansambel Lojzeta Slaka in Slakov način igranja. Med ljubitelji te glasbe dobro prepoznana blagovna znamka Lojze Slak lahko svojo prepozavnost in sporočilnost z dosledno uporabo logotipa ter celostnim komuniciranjem še utrdi in poveča, da bo vidna in prepoznana tudi pri širši publiki.

Izdelava animiranega filma

PRIMERJAVA KLASIČNE IN RAČUNALNIŠKE TEHNIKE IZDELAVE ANIMACIJE

Avtorica: Ana Slak

Šola za risanje in slikanje, ArtHouse - College of Visual Arts

Magistrsko delo

Ljubljana, 2022

Namen magistrskega dela je podrobneje spoznati animacijo in proces izdelave animiranega filma. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del.

Teoretični del se nanaša na pojem animacije, njeno zgodovino, zvrsti animiranega filma in pregled slovenskih animatorjev. V tem delu spoznamo, kako se med seboj razlikujeta klasična in moderna animacija, ta spoznanja pa so nato aplicirana na praktični del.

Praktični del temelji na izdelavi kratkega animiranega filma o Lojzetu Slaku. Zgodba je sestavljena iz kitic in verzov različnih pesmi Ansambla Lojzeta Slaka in gledalcu ponuja ključne dejavnike njegovega življenja, skozi katerega nas popelje lik čebelice. Animiran film je združitev moderne ter klasične tehnike izdelave animacije. Glasbena spremljava je napisana po eni izmed najbolj poznanih pesmi Ansambla Lojzeta Slaka – Čebelar.