Slak d.o.o.

OBVESTILO JAVNOSTI, GLASBENIM IZVAJALCEM IN GLASBENO - PRODUKCIJSKIM HIŠAM:


Dediči oz. lastniki avtorskih pravic po pokojnem glasbeniku Lojzetu Slaku obveščamo slovensko javnost, da je potrebno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP čl. 21 – 33), za uporabo avtorskih del Lojzeta Slaka oz. Ansambla Lojzeta Slaka v namen distribucije, reprodukcije, predelave ali druge oblike eksploatacije avtorjevih del, predhodno urediti materialne avtorske pravice. Vse zainteresirane za uporabo glasbenih del in besedil Lojzeta Slaka oz. Ansambla Lojzeta Slaka pozivamo, da ustrezno uredijo materialne avtorske pravice z dediči oz. lastniki avtorskih pravic.Alojzij in Robert Slak